Technische ontwikkelingen en nieuwe generaties
De afgelopen jaren zijn er grote technische ontwikkelingen voltrokken die de samenleving op zijn kop heeft gezet. Social Media als Facebook, LinkedIn en Twitter hebben de teloorgang van het ouderwetse hiërarchische model in gang gezet.

Samen met de technische ontwikkelingen zijn er ook nieuwe generaties gekomen, de zogenoemde ‘Generatie Y’ en ‘Generatie Z’.
Authenticiteit is voor deze generaties belangrijk. Daarbij wil men in een sfeervolle omgeving werken, waarbij ze direct kunnen participeren en een toegevoegde waarde kunnen leveren. De inbreng van Social Media is hierbij een belangrijk speerpunt. Deze generatie is opgegroeid in een 24/7 informatie maatschappij, waarin ze razendsnel informatie kunnen vinden en filteren. Daarbij wil men vooral veel verschillende werkzaamheden uitvoeren op verschillende plekken met verschillende mensen.

Opdoen en bijhouden van kennis
Typerend voor de nieuwe generatie is de wijze van kennis op doen. Vroeger was leren een gestuurd proces middels scholen en opleidingen. Met de komst van de nieuwe technologieën hebben mensen zelf weer grip gekregen op het verkrijgen van informatie. Voorheen was leren een bewuste keuze, tegenwoordig is het een meer vluchtig proces wat zeer toegankelijk is. De nieuwe generatie leert hoe ze moeten leren. Zo wordt men zelf weer baas over de eigen kennistoevoer.

Invloed op arbeidsmarkt en zorgverleners
In onze visie zullen, in het licht van voorgaande, de ontwikkelingen in de zorg van zelfsturende of zelfverantwoordelijke kleinschalige zorgteams verder doorontwikkelen. Waarbij het individu binnen het team een (grotere) rol zal gaan spelen. Omdat het aantal zorgverleners jaarlijks verminderd, maar de vraag naar zorg toeneemt dreigt er een groot tekort aan arbeidspotentieel in de Nederlandse zorgsector. Om een eventuele leegloop van zorgverleners te voorkomen, zal aan de wens van de nieuwe generatie voldaan moeten gaan worden.

Hiervoor zullen zorgverleners zo centraal mogelijk moeten staan in het beheren van hun eigen kennis. Zij zullen inzage moeten hebben in hun eigen vakkennis en bekwaamheid en vanuit daar de coördinatie moeten kunnen uitvoeren. Omdat men in de zorg te allen tijde samenwerkt met andere zorgverleners, dient de kennis en kunde tevens zeer eenvoudig gedeeld te kunnen worden met teamgenoten.

Daarnaast worden zorginstellingen meer onder druk gezet door de verzekeraars om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Hierom zal zoveel mogelijk voorkomen moeten worden dat deze kostenefficiënte ten koste gaat van de zorgverleners. Administratieve processen dienen geoptimaliseerd te worden, zodat de zorgverleners zo optimaal mogelijk kunnen werken en de beschikking krijgen over alle gewenste informatie.

Oplossing
Mijn Eigen Portfolio biedt een online oplossing om op eenvoudige wijze deskundigheid en ervaringen van zorgverleners te registreren. Hierin worden alle gegevens en documenten opgeslagen en bijgehouden, zoals het CV, de VAR-verklaring, BIG-registratie of afgeronde cursussen. De zorgverlener blijft te alle tijde de eigenaar en blijft zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn/haar eigen portfolio. Tevens bepaalt de zorgverlener zelf welke gegevens met wie gedeeld worden. Door de effectiviteit van Mijn Eigen Portfolio, zullen de overmatige kosten van zorgbemiddeling beperkt worden.