Online CV

Elke zorgverlener kan met Mijn Eigen Portfolio zijn of haar eigen CV bijhouden. Naast de persoonlijke gegevens zijn ook de gevolgde opleidingen, werkervaringen en cursussen zeer eenvoudig in te voeren. Door middel van achterliggende databronnen worden scholen en bedrijven gekoppeld bij het invoeren van opleidingen, werkervaringen en cursussen.

Per opleiding kan aangegeven worden of deze nog gevolgd wordt of dat deze inmiddels is afgerond. Daarbij kan ook direct het behaalde diploma ter bewijs ingevoerd worden.

Vakkennis

Met het eigen portfolio krijgen zorgverleners zicht op hun eigen vakbekwaamheid. Dit biedt hen de mogelijkheid om grip te hebben op hun vakkennis en te weten waar zij nog moeten bijspijkeren.

Elke zorgverlener heeft een overzichtelijke weergave van hun eigen bevoegd en bekwaamheden, verdeeld op basis van de door Vilans landelijk vastgestelde onderdelen.

In het overzicht klikken geeft direct de mogelijkheid om de gewenste onderdelen in te voeren of te wijzigen.

Eigen beheer zorgverlener
Het portfolio is van de zorgverlener zelf en heeft daarbij zelf de controle over welke gegevens hij/zij deelt met welke organisaties.